Samverkan är framtidens drivkraft

Lägg till i kalendern info

Innovation inom alla samhällsområden är nödvändig för Sveriges konkurrenskraft i framtiden. Människor skapar innovation. Därför gör vi en konferens där människor kan mötas, diskutera, inspireras och få idéer som kan växa.

Konferensens teman denna gång handlar om gränssnitten mellan digitalisering, entreprenörskap och hållbarhet. Vilka exempel kan vi se på behovsdriven och innovationsdriven samhällsutveckling i dessa skärningspunkter?

Konferensen är till för dig som har idéer, kunskap, ambitioner, kontakter, frågor, tankar, erfarenhet och engagemang. Du finns i högskolevärlden, i näringslivet, på myndigheter, kommunala eller regionala verksamheter eller inom politiken.

Välkommen till till HSS2017, konferensen Högskola och samhälle i samverkan.

Under konferensen kommer Vinnova att medverka i programmet.

Detaljer

 
Datum:
18-19 maj 2017
Arrangör:
Vinnova med flera
Plats:
Lunds universitet, Campus Helsingborg
Ort:
Helsingborg
Anmälan senast:
21 april 2017

Läs mer

 

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss