Är du intresserad av internationellt forskarsamarbete? Informationsdag om COST

Lägg till i kalendern info

Vinnova välkomnar dig till ett informationsmöte om COST, European Cooperation in Science and Technology den 14 mars. COST är ett europeiskt nätverksprogram för såväl teknisk som samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning och täcker allt från grundforskning till tillämpad forskning.

COST syftar till att organisera och samordna forskning och utvecklingsprojekt vid universitet, institut och industrier i Europa, så att de nationella resurserna nyttjas mer effektivt. Samarbeten inom COST kanaliseras via så kallade COST-Aktioner, som kan beskrivas som kraftsamlingar inom olika ämnesområden. Det finns ingen central projektfinansiering inom COST, men initiativet kan ge bidrag till nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan projekten.

COST är ett komplement till Horisont 2020 och det förekommer ofta kopplingar mellan COST-Aktioner och Horisont 2020-projekt. Ett sätt att skapa nätverk inför en Horisont 2020 ansökan kan vara att delta i en COST-Aktion.

På informationsdagen får du en övergripande bild av COST, hur man gör för att gå med i en COST-Aktion samt tips och råd kring vad man behöver tänka på inför en COST-ansökan. Informationsmötet kommer att hållas på svenska men vissa presentationer kommer att vara på engelska.

Webbsändning

Mötet webbsänds och du kan följa det här (ingen förhandsanmälan krävs).

Presentationer

Mer information

Ta kontakt med Birgitta Boman om du vill veta mer om COST eller informationsdagen.

Detaljer

 
Datum:
14 mar 2017, 10:00-15:00
Arrangör:
Vinnova
Plats:
Lokal Nobel, Vinnova, Mäster Samuelsg 56
Ort:
Stockholm
Genomförd: 14 mars 2017

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss