Seminarium om Biologiska läkemedel

Lägg till i kalendern info

Vinnova håller tillsammans med Vetenskapsrådet ett heldagsseminarium och nätverksmöte den 9 mars på Clarion Sign i Stockholm för att belysa området biologiska läkemedel. Syftet är bland annat att stärka möjligheterna för samverkan mellan akademi, hälso- och sjukvård och industri.

På seminariet kommer vi att få lyssna på presentationer från framstående forskare, beslutsfattare, representanter från industrin, hälso- och sjukvård och från olika myndigheter. Vi får också ta del av de projekt som hittills fått bidrag beviljade i det nationella forskningsprogram som regeringen gett Vinnova och Vetenskapsrådet i uppdrag att starta.
 
Regeringen har gett Vinnova och Vetenskapsrådet i uppdrag att starta ett nationellt program för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel. Forskningsprogrammet ska göra Sverige till ett av de ledande länderna inom utveckling och produktion av biologiska läkemedel, och inrättas av Vinnova. Programmet får en statlig finansiering på 320 miljoner och sträcker sig över en åttaårsperiod, från år 2016-2023.

Detta program är en del av regeringens strategiska satsning på life science som ska bidra till bättre hälsa, till att möta samhällsutmaningar samt att stärka Sveriges konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv. I uppdraget betonas att nyttiggörande av framstående forskning och samverkan mellan aktörer ska stå i centrum.
 
På seminariet kommer vi bland annat att lyfta frågeställningar kring vad som är viktigt för Sverige att prioritera, hur excellent forskning av såväl grundläggande som tillämpad natur kan ingå i aktiv samverkan med näringslivet och med hälso- och sjukvård. Hur vi långsiktigt stödjer samhällsbehov av individbaserade behandlingsmetoder genom samverkan med framför allt hälso-och sjukvård. Vi kommer också att diskutera vilka insatser inom programmet som kan ha potential att göra störst skillnad och hur det kompletterar andra insatser inom området.

Seminariet följs av mingel mellan ca 16.00-17.30.

Program:

09.00 Kaffe och registrering
09.30 Introduktion Jenni Nordborg, avdelningschef för Hälsa på Vinnova
Lars Kloo, huvudsekreterare för naturvet och teknikvet, Vetenskapsrådet
Kavalkad 1
3 projekt presenteras

Moderator Helena Bornholm

Anna Falk, KI
Daniel Aili, LiU
My Hedhammar, KTH

10.00 Samarbete - Det akademiska perspektivet Sophia Hober – professor i molekylär bioteknik vid KTH
Samarbete - Hälso- och sjukvårdens perspektiv Johan Frostegård – professor och överläkare vid KI/KS
Samarbete - Näringslivets perspektiv Anna Sandström – Director Science Relations, AstraZeneca
Bensträckare
11.15 Innovationsmiljö skapar nya möjligheter Lotta Ljungqvist – chef för forskning- och utveckling på BioProcess Innovation Hub
Kavalkad 2
3 projekt presenteras

Moderator Helen Bornholm

Jan Johansson, KI
Göran Hjälm, Lab-On-a-Bead
Bernt Nilsson, Lunds Universitet

12.00-13.15   LUNCH
Regler och riktlinjer, förutsättningar läkemedelsverket Peter Stjärnkvist – gruppchef vid Enheten för farmaci och bioteknologi, Läkemedelsverket
Etiska utmaningar Mats G. Hansson – professor i biomedicinsk etik vid Uppsala universitet
14.15-14.45   KAFFE
Kavalkad 3
5 projekt presenteras

Moderator Helena Bornholm

Anders Larsson, UU
Lars Lannfelt, UU
Fredrik Frej, Affibody AB
Owe Orwar, Oblique Therapeutics
Pär Nordlund, KI

15.15 Paneldiskussion
Hur ska Sverige bli ledande inom utveckling och produktion av biologiska läkemedel?
Sophia Hober, (KTH)
Anna Sandström (AstraZeneca)
Peter Stjärnkvist (Läkemedelsverket)
Jenni Nordborg (Vinnova)
Lars Kloo (Vetenskapsrådet)
16.00 Avslutning och välkomnatill Mingel

 

Välkommen!

Hitta till Hotel Clarion Sign

Detaljer

 
Datum:
9 mar 2017, 09:00-17:30
Arrangör:
Vinnova och Vetenskapsrådet
Plats:
Hotel Clarion Sign, Östra Järnvägsgatan 35
Ort:
Stockholm
Genomförd: 9 mars 2017

Kontakt

 

Anmälan

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss