Åldrande – miljö och digitalisering

Lägg till i kalendern info

Vill du vara med och utveckla äldres livskvalitet i internationellt samarbete? Välkommen på informationsmöte om ny utlysning

JPI More Years Better Life (MYBL) är en samverkan mellan ett flertal länder om forskning och innovation för att möta samhällets utmaningar och möjligheter till följd av demografiförändringar med en växande andel äldre personer i vår befolkning.

Inom programmet görs satsningar där akademi, små och medelstora företag samt offentlig sektor kan söka finansiering. Det kan exempelvis röra hälsa, välfärdsfrågor och en åldrande befolkning, utbildning och lärande, arbete och produktivitet, stadsplanering till migration.

Utlysningen 2017 har titeln "Ageing and place in a digitising world/Åldrande – miljö och digitalisering”. Den syftar till att stödja projekt som strävar efter att hitta sätt på vilka hälsa och välbefinnande hos äldre människor stöds och främjas genom utformningen av den sociala och fysiska miljön. Projekt ska vara kopplade till möjligheter att lära och utnyttja teknik.

Vår befolkning blir äldre och äldre. Samtidigt sker en snabb teknisk utveckling som skapar möjligheter för nya lösningar i livsmiljön. Målet med satsningen är att stödja tvärvetenskapliga samarbetsprojekt som ökar kunskapen om hur ny teknik och smarta lösningar kan introduceras för att bidra till öka äldres hälsa och välbefinnande.

Utlysningen är öppen nu och stänger den 3 april 2017. Läs mer om utlysningen här

Webbsändning

Mötet kommer att webbsändas och du kommer att kunna kan följa det på denna sida, ingen förhandsanmälan krävs. Följ gärna på Twitter via #MYBL17.

Detaljer

 
Datum:
21 feb 2017, 09:30-11:00
Arrangör:
Forte och Vinnova
Plats:
Mäster Samuelsgatan 56
Ort:
Stockholm
Genomförd: 21 februari 2017

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss