Inspirationsdag för utlysningarna inom Säkra Samhällen

Lägg till i kalendern info

Programmet Säkra samhällen i Horisont 2020 innehåller satsningar på projekt som med ny kunskap, innovativa metoder och tekniker kan bidra till att säkerställa frihet och trygghet för medborgarna i EU. Vinnova, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Samverkansplattformen för Säkra Samhällen välkomnar dig till ett informationsmöte om nästa års utlysningar av programmet.

På eventet får du information om de nya utlysningarna för 2017, råd inför ansökan samt trender inom området. Du får också lyssna på projektexempel och det kommer också att ges möjligheter till interaktivitet och dialog med deltagare, stödfunktioner och projektexempel, se det preliminära programmet. En lättare lunch serveras.

Inspirationsdagen vänder sig till dig som är intresserad av att söka medel för projekt inom säkerhet och som representerar offentlig sektor, universitet/högskolor, forskningsinstitut, företag, civilsamhället.

Eventet arrangeras av Vinnova tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen.

Preliminärt program

09.30 Kaffe och registrering
10.00 Välkommen
Trender inom säkerhet i Europa
Förutsättningar för att söka medel i Horisont 2020
Information om säkra samhällen och utlysningar 2017
Erfarenheter från beviljade projekt
Rapporter från Programkommittén och europeiska nätverksmöten
14.30 Inspirationsdagen avslutas

Om Horisont 2020 och Säkra samhällen

Horisont 2020 är EU:s största forsknings- och innovationsprogram med en budget på nära 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. Säkra samhällen är en av de samhälleliga utmaningarna. Här görs satsningar på projekt som med ny kunskap, innovativa metoder och tekniker kan bidra till att säkerställa frihet och trygghet för Europa och dess medborgare. Utlysningarna fokuserar på utmaningar kring att bekämpa brottslighet och terrorism, skydda samhällen från katastrofer, försvara sig mot cyberattacker och förbättra gränsskydd.

Mer information

Vill du veta mer om programmet Säkra samhällen eller inspirationsdagen, ta kontakt med Anna Halldén som är nationell kontaktperson. 

 


 

Detaljer

 
Datum:
9 feb 2017, 10:00-14:30
Arrangör:
Vinnova, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Samverkansplattform Säkra samhällen H2020
Plats:
Lokal Nobel, Vinnova, Mäster Samuelsg 56
Ort:
Stockholm
Anmälan senast:
2 februari 2017

Registrering

 

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss