Opportunities in Open Science

Lägg till i kalendern info

The event was organised jointly by the National Library of Sweden, Swedish NOAD for OpenAIRE, together with Vinnova and the Swedish Research Council, the Swedish contact agencies for Horizon 2020.

The aim of the seminar was to increase knowledge, to highlight and promote opportunities within Open Science. The idea was to bring into discussion the societal impact of research through transparency and openness and the sharing and re-use of data.

Researchers and project representatives from academia, business and public sector discussed and shared their best practices and ideas on how to embrace and support open access to publications and research data.

Among the speakers were Jean Claude Burgelman, Head of the science policy and foresight unit at Directorate General for Research and Innovation of the European Commission and Karin Röding, State Secretary to the Minister for Higher Education and Research.

For more information, please see the video from the event, the reportpdf      (in Swedish) and the presentations below:

 

Programme

09:30 Registration & coffee
10:00 Welcoming address
Gunilla Herdenberg, National Librarian, National Library of Sweden &
Sven Stafström, Director General, Swedish Research Council

Opening address
Jean Claude Burgelman, Head of Unit, Directorate General for Research and Innovation of the European Commission

Presentation

pdf     
 

National assignments to coordinate Open Access to scientific information (publications and research data)
Beate Eellend, National Library of Sweden &

Presentationpdf     

Sofie Björling, Swedish Research Council

Presentation
pdf     

Open Science in Sweden
Karin Röding, State Secretary to the Minister for Higher Education and Research
Lunch and mingle

Horizon2020 Open Access Mandate on publications and research data. How OpenAIRE can help - infrastructure and support
Birgit Schmidt, Scientific Manager OpenAIRE, Goettingen State and University Library

Presentation

Open Science: Good practices on co-operation and Open Science

  • Sara Hägg, Associate Professor, Karolinska institutet
  • Dick Kasperowski, Senior Lecturer, Göteborgs universitet
  • Björn Nystedt, Head of Facility, SciLifeLab
  • Lukas Smas, Senior Research Fellow, Nordregio

Concluding dialogue: What does Open Science mean for Sweden?

  • Jens Hjerling-Leffler, Associate Professor, Young Academy of Sweden
  • Eva-Marie Rigné, Research and Development Officer, Swedish Association of Local Authorities and Regions, SKL
  • Jan-Eric Sundgren, Senior Adviser, Association of Swedish Engineering Industries
  • Annelies Wilder-Smith, Professor, Norrlands universitetssjukhus, Umeå universitet
15:30 End of seminar & mingle

 

From the Swedish Research Bill 2016/17:50 "Research meets Society"

Regeringens målbild är att alla de vetenskapliga publikationer som är resultat av offentligt finansierad forskning bör bli omedelbart öppet tillgängliga direkt då de publiceras. Likaså bör forskningsdata som ligger till grund för vetenskapliga publikationer bli öppet tillgängliga samtidigt som den tillhörande publikationen. En övergång till öppen tillgång till forskningsresultat bör ske successivt för att säkerställa att det sker på ett ansvarsfullt sätt. /…/ Det är ett gemensamt ansvar för alla aktörer i forskningssystemet, t.ex. lärosäten och forskningsfinansiärer, att verka för att målbilden uppfylls.

Regeringens politik drivs av synsättet att forskningen angår hela samhället, inte bara de som är direkt verksamma inom forskningen. Detta perspektiv ger bättre förutsättningar för forskare och ökar legitimiteten i deras arbete. /…/ För att Sverige ska fortsätta att vara ett framstående forsknings- och innovationsland måste samverkan mellan universitet och högskolor, näringsliv och det övriga samhället stärkas och förnyas i hela landet. Regeringens utgångspunkt är även att nya resurser måste tillföras på ett ansvarsfullt sätt i syfte att långsiktigt höja kvaliteten på svensk forskning och högre utbildning, stärka innovationsförmågan och öka nyttiggörandet.

Detaljer

 
Datum:
19 jan 2017, 09:30-15:30
Arrangör:
National Library of Sweden, Swedish Research Council and Vinnova
Plats:
National Library, Humlegården
Ort:
Stockholm
Genomförd: 19 januari 2017

Contact

 

Read more

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss