Kurs om finansiella frågor inom Horisont 2020

Lägg till i kalendern info

Horisont 2020 är EU:s största satsning på forskning och innovation och har en budget på runt 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. För dig som vill veta mer om de finansiella reglerna ur en administrativ synvinkel arrangerar Vinnova under våren ett flertal kortare kurstillfällen om regelverket inom Horisont 2020.

Kursen vänder sig specifikt till dig som arbetar med att administrera Horisont 2020-projekt och som vill ha en generell överblick över det finansiella regelverket som styr. Vi kommer bland annat ta upp ersättningsnivåer, tillåtna kostnader, personalkostnader och tredje parts deltagande. Vi tittar även på EU-kommissionens ansökningsportal, Participant Portal och Model Grant Agreement.

Kursledare är Gwendolyn Schaeken, Nationell kontaktperson (NCP) för juridiska och finansiella frågor på Vinnova. Om du har några frågor, skicka dem gärna i förväg via e-post till: gwendolyn.schaeken@vinnova.se. Ju fler frågor vi får i förväg, desto bättre svar kan vi ge. 

Vi anordnar fyra kurstillfällen med identiska program (på svenska) och du kan anmäla dig till ETT av tillfällena (samma innehåll vid alla tillfällen):

Välkomna!

Detaljer

 
Datum:
17 maj 2017, 13:00-16:00
Arrangör:
Vinnova
Plats:
Lokal Nobel, Vinnova, Mäster Samuelsg 56
Ort:
Stockholm
Anmälan senast:
10 maj 2017

Kontakt

 
  • Gwendolyn Schaeken Nationell kontaktperson (NCP) för juridiska och finansiella frågor

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss