Informationsmöte om bedömningsprocess – Pilot 2 värdering av samverkan

Lägg till i kalendern info

Vinnova är inne  i slutet av bedömningsprocessen för Pilot 2, det vill säga det andra steget i att pröva en modell för värdering av samverkan. Den 21 juni anordnade Vinnova ett möte där vi förklararde hur bedömningsprocessen har gått till.

Beslut till deltagande lärosäten skickades ut onsdagen den 22 juni. Du som inte hade möjlighet att delta kan istället titta på den inspelade webbsändningen.

Detaljer

 
Datum:
21 jun 2016, 13:00-15:00
Arrangör:
Vinnova
Plats:
Mäster Samuelsgatan 56, 4 tr
Ort:
Stockholm
Genomförd: 21 juni 2016

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss