Kurs - publicera dina öppna data!

Lägg till i kalendern info

Har din myndighet eller kommun öppna data? På denna kurs lär du dig hur man beskriver en datakälla så att den blir publicerad på öppnadata.se. Kursen är till för organisationer som vill lära sig hur man beskriver datamängder enligt formatet DCAT-AP.

Den nationella portalen öppnadata.se hämtar och publicerar automatiskt information om era öppna data förutsatt att ni använder DCAT-AP. Du lär dig hur du beskriver och och validerar beskrivningen. Under kursen får du praktiska kunskaper i de enkla verktyg som finns. Du kommer kunna publicera öppna data redan under kurstillfället.

Målgrupp för kursen är särskilt roller som CIO, CTO, strateg it-chef, dataägare och utvecklare.

Kursinnehåll

10.00-12.00 - Hur en strategi kan utvecklas till att omfatta öppna data
Detta pass riktar sig mot strategiskt ansvariga och ger vägledning hur en strategi kan utvecklas till att omfatta öppna data. Praktiska exempel visar hur det har gjorts på olika håll. Passet innehåller:

  • Vägledningar - vilka resurser finns och var
  • Case - så här har andra aktörer aktör gjort
  • En ny tjänst för öppna data i Sverige - datahotell
  • DCAT-AP - vad är det och vart är det på väg?
  • Dataportaler & egen webb - hur ska man tänka vad gäller datapublicering
  • Alternativ för att publicera öppna data, att gå från idé, publicering till förvaltning

12.00-13.00 - Lunch

13.00-16.00 - DCAT-AP verkstad - MetaSolutions

Deltagarna har med fördel egen dator och egna data-exempel till detta pass.

  • Editering av egna beskrivningar av data 
  • Verifiering & validering, provkörning
  • Q&A och sammanfattning, hur komma vidare

16.00 - Avslutning
Mingel någonstans i centralt i Stockholm för den som vill nätverka vidare.

Kursen är kostnadsfri och har begränsat antal platser. Anmäl dig alltså snarast!

Detaljer

 
Datum:
8 jun 2016, 10:00-16:00
Arrangör:
Vinnova, Metasolutions och Internetstiftelsen i Sverige
Plats:
Arbetsförmedlingen, Norra stationsgatan 61, hiss E, våning 6
Ort:
Stockholm
Genomförd: 8 juni 2016

Anmälan

 

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss