Debattartiklar 2012

”Nu ska vi göra nyttigheter av forskningen”

När de flesta andra länder i Europa tvingas dra ner på FoU så satsar Sverige. Vinnova har fått ökade resurser för att kunna hjälpa forskning till nyttigheter och koppla samman näringsliv, akademi och offentlig sektor, skriver Charlotte Brogren.

”Nu ska vi göra nyttigheter av forskningen”

Så ska vi förnya svensk forskning och innovation

Samverkan mellan universitet och högskolor, forskningsinstitut och näringsliv är en svensk paradgren. För att öka Sveriges attraktionskraft som forskningsland inleds nu en pilotsatsning på strategiska innovationsområden för att möta den globala konkurrensen, skriver Annie Lööf och Charlotte Brogren i en debattartikel i Dagens Industri.

Så ska vi förnya svensk forskning och innovation

Jakt på citat skadar forskningen

Det svenska systemet för forskningsfinansiering uppmuntrar forskare att jaga citeringar istället för att anta stora samhällsutmaningar. Det skriver styrgruppen för projektet Agenda för forskning i en debattartikel. Vinnovas generaldirektör ingår i styrgruppen.

Jakt på citat skadar forskningen

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss