Debattartiklar 2011

Sverige går bra – men glöm inte de stora utmaningarna!

Sveriges ekonomi är i god form och många kurvor pekar åt rätt håll. Men för att hantera de stora utmaningarna inför framtiden måste vi satsa på nytänkande och innovationskraft. Dröjer vi med initiativen riskerar Sverige att missa möjligheter i jakten på framtidens jobb och företag.

Sverige går bra – men glöm inte de stora utmaningarna!

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss