Debattartiklar 2010

Offentlig upphandling av innovationer är en dold resurs för ökad tillväxt

Publicerat: 2010-09-06

Sveriges stolta tradition av att få fram innovationer genom samarbete mellan offentliga och privata aktörer har brutits. I dag är andelen innovationsupphandlingar alltför liten och orsaken är kultur och attityder hos dem som gör upphandlingarna. Därför presenterar vi ett nytt förslag för svensk innovationsupphandling, skriver styrgruppen för Innovation för tillväxt.

Offentlig upphandling av innovationer är en dold resurs för ökad tillväxt

Det behövs en gemensam svensk finansieringskälla för klinisk forskning

Publicerat: 2010-09-02

Vetenskapsrådet och Vinnova har regeringens uppdrag att stärka den kliniska forskningen. Om detta skriver Johanna Adami, Vinnova och Mats Ulfendahl, Vetenskapsrådet.

Det behövs en gemensam svensk finansieringskälla för klinisk forskning

”Staten och kapitalet bör skapa nya fonder”

Publicerat: 2010-09-02

Kapital, fack och tillväxtmyndigheter: Politikerna i regering och riksdag måste engagera sig och delta i skapandet av nya riskkapitalfonder. Det skriver Charlotte Brogren, Vinnova och andra företrädare för projektet "Innovation för tillväxt".

”Staten och kapitalet bör skapa nya fonder”

Till skillnad från konkurrentländerna saknar Sverige en innovationspolitik

Publicerat: 2010-09-02

Många länder runt omkring oss har insett vikten av innovationsförmåga för landets framtida konkurrenskraft och skapat en innovationspolitik som sträcker sig över alla politikområden. En sådan saknas i Sverige och i kombination med andra brister gör det Sverige onödigt svagt. Det menar Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

Till skillnad från konkurrentländerna saknar Sverige en innovationspolitik

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss