Debattartiklar 2009

Missa inte kvinnors köpkraft

Publicerat: 2009-12-02

Kvinnornas köpkraft närmar sig 28 000 miljarder dollar, cirka 200 000 miljarder kronor, de närmaste fem åren enligt Harvard Business Review. Det är en tillväxtmarknad som är större än Kina och Indien tillsammans. Det är dags att Sverige vaknar om svenska företag vill finnas kvar på världsmarknaden i framtiden, skriver Lars-Gunnar Larsson och Jennie Granat Thorslund, VINNOVA, samt Marita Svensson, Fiber Optic Valley, i en debattartikel.

Missa inte kvinnors köpkraft

Dags för chefen att visa hur företaget satsar på personalen

Publicerat: 2009-11-11

En majoritet av svenska företagsledare tar inte ansvar för en avgörande framtidsfråga – de anställda. Det är hög tid att medarbetarnas kompetens tar plats i balansräkningen, skriver bland andra Leif Johansson, Volvo, och Pär Larsson, VINNOVA,  i en debattartikel.

Dags för chefen att visa hur företaget satsar på personalen

Vi måste satsa på U i FoU också

Publicerat: 2009-11-04

Regeringens ökade satsning på forskning är bra. Men det är lika viktigt att utvecklingsdelen förstärks om det ska bli några innovationer i AB Sverige, skriver Charlotte Brogren, generaldirektör för VINNOVA, i en debattartikel.

Vi måste satsa på U i FoU också

Förnyelse offras i krisen

Publicerat: 2009-10-23

Fler politikområden måste ta sin utgångspunkt i att förstärka innovations- och förnyelsekrafterna i svensk ekonomi. Först då kan kunnandet inom ett brett spektrum av branscher omvandlas till nya och växande företag. En sådan dynamisk miljö för företagande och entreprenörskap lägger också en långsiktigt stabil grund för ökad sysselsättning, stabila skattebaser och sunda statsfinanser, skriver Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum, och Jenni Nordborg, VINNOVA, i en debattartikel.

Förnyelse offras i krisen

Inget motsatsförhållande mellan tjänster och traditionell industri

Publicerat: 2009-10-15

Det finns inte något motsatsförhållande mellan tjänster och traditionell industri. Det är bara att boka in ett studiebesök på Ericsson, SCA, Sandvik, ABB, Volvo eller Scania för att titta på graden av tjänsteinnehåll i och kring de produkter som dessa företag utvecklar och sedan exporterar över hela världen, skriver Charlotte Brogren, VINNOVA i ett debattsvar till Almega.

Inget motsatsförhållande mellan tjänster och traditionell industri

Vi ropar efter it-lösningar

Publicerat: 2009-09-18

Inom kort kan Sverige få en stormyndighet för det svenska transportsystemet. Oavsett hur det blir pågår en intensiv transportslagsövergripande samverkan mellan myndigheterna inom området, skriver bland andra Banverket, Vägverket och VINNOVA i en debattartikel i Computer Sweden.

Vi ropar efter it-lösningar

Vem vet bäst vilken forskning som bör finansieras med offentliga medel?

Publicerat: 2009-01-18

Lena Gustafsson och Göran Marklund, VINNOVA, bemöter en debattartikel i Dagens Nyheter av Lars Calmfors och Arne Jarrick: "Att ställa forskning som utgår från samhällets behov, och som sker i samspel med andra aktörer såsom näringslivet, i motsatsställning till forskarstyrd grundforskning bidrar inte till en kvalificerad forskningspolitisk diskussion. Än mindre bidrar det till en fruktbar diskussion om forskningens roll i samhället och dess förutsättningar för att bidra till hållbar svensk tillväxt".

Vem vet bäst vilken forskning som bör finansieras med offentliga medel?

Största hindret i vårt innovationssystem?

Publicerat: 2008-10-22

Staten riktar alldeles för lite civila FoU-resurser till företag. Om vi gjorde som Finland skulle vi öka statens insatser från knappt en miljard kronor per år till drygt tre miljarder riktat till civil FoU i företag och därav drygt hälften till små och medelstora företag. Detta skulle göra en mycket stor skillnad, skriver Per Eriksson, GD VINNOVA, i ett debattinlägg.

Största hindret i vårt innovationssystem?

Världsledande fordonsforskning

Publicerat: 2008-10-21

Sverige har på flera områden världsledande fordonsforskning och samarbetena mellan näringsliv och akademi har utvecklats väl. En viktig del av denna utveckling har skett inom ramen för de särskilda fordonsforskningsprogrammen, skriver VINNOVAs GD Per Eriksson i en debattartikel.

Världsledande fordonsforskning

VINNOVA har inte funnit några formella fel i de amerikanska domstolarnas hantering av Håkan Lans

Publicerat: 2008-09-27

Per Eriksson, generaldirektör, och Catharina Sojde, chefsjurist, VINNOVA, replikerar på en debattartikel i SvD den 26 september om VINNOVA och Håkan Lans.

VINNOVA har inte funnit några formella fel i de amerikanska domstolarnas hantering av Håkan Lans

Förhoppningar och farhågor inför den kommande FoI-propositionen

Publicerat: 2008-09-14

VINNOVAS generaldirektör Per Eriksson beskriver sina förhoppningar och farhågor inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen.

Förhoppningar och farhågor inför den kommande FoI-propositionen

Forskningens infrastruktur måste stärkas

Publicerat: 2008-06-11

Satsning på forskningsfartyg och högpresterande datorer är exempel på forskningens infrastruktur, som inte får glömmas bort i höstens forskningspolitiska proposition, skriver generaldirektörerna för Fas, Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA, i en debattartikel i Ny Teknik.

Forskningens infrastruktur måste stärkas

Managementtrend hotar den svenska modellen

Publicerat: 2008-06-10

Hur man leder och organiserar arbete är en av de viktigaste frågorna för näringsliv och offentlig verksamhet. Men frågor som rör arbetets organisering, utveckling och management har försvunnit ur debatten, skriver VINNOVAs generaldirektör Per Eriksson och Unionens förbundsordförande Mari-Ann Krantz i en debattartikel i Dagens Industri.

Managementtrend hotar den svenska modellen

Satsa på forskning som behövs

Publicerat: 2008-04-16

En rejäl satsning på behovsmotiverad forskning är en av de viktigaste ingredienserna i höstens forskningsproposition, skriver Per Eriksson, gd på VINNOVA, i en debattartikel i Ny Teknik.

Satsa på forskning som behövs

Mer makt och frihet till lärosäten

Publicerat: 2008-03-11

Sverige behöver mer "snabbfotade" och starka universitet, som själva styr över resurserna. Så säkras landets konkurrenskraft. Det är ett av förslagen som läggs fram idag när IVA och VINNOVA presenterar slutsatserna från projektet Forsknings- och innovationsframsyn, ett inspel till den kommande forsknings- och innovationspropositionen.

Mer makt och frihet till lärosäten

Sverige är dött utan forskning

Publicerat: 2007-12-14

Globaliseringen för med sig stora problem för Sverige. Om vi inte nu satsar på forskning och teknisk utveckling kommer vi att hamna rejält på efterkälken och våra stora företag kommer att flytta, skriver Pontus Braunerhjelm, huvudsekreterare Globaliseringsrådet och professor KTH, och Göran Marklund, Fil dr och chef för VINNOVAs avdelning för strategiutveckling, i en debattartikel.

Sverige är dött utan forskning

Framtidens universitet är profilerade, små och stora, globalt och lokalt verksamma

Publicerat: 2007-11-01

Framtidens universitet är profilerade, små och stora, globalt och lokalt verksamma. Globaliseringen och den alltmer kunskapsbaserade ekonomin skapar nya möjligheter men ställer också krav på internationell konkurrenskraft baserad på forskning, utveckling och innovation, anser Per Eriksson, generaldirektör på VINNOVA.

Framtidens universitet är profilerade, små och stora, globalt och lokalt verksamma

Regeringen saknar forskningsvision

Publicerat: 2007-10-13

Sedan 2001 går svensk forskning och utveckling kräftgång. Den resursökning som föreslår i höstbudgeten räcker inte. Fredrik Reinfeldt måste ta kommandot och höja de offentliga forskningsresurserna till minst 1 procent av BNP, anser Per Eriksson, VINNOVA, Lena Treschow Torell, IVA, och Jan-Eric Sundgren, Volvo, med flera.

Regeringen saknar forskningsvision

Inte är färre och större universitet alltid bättre?

Publicerat: 2007-08-29

Färre och större universitet är inte alltid bättre men en satsning på starka forsknings- och innovationsmiljöer är avgörande för akademins och näringslivets konkurrenskraft, skriver Per Eriksson, generaldirektör för VINNOVA, i en debattartikel i Ny Teknik.

Inte är färre och större universitet alltid bättre?

Stöd småföretag som satsar på forskning

Publicerat: 2007-06-21

Hög produktivitet, innovation och kunskap blir allt viktigare i en globaliserad värld. Regeringen borde därför göra mer för att stödja små och medelstora företag som vill investera i forskning och utveckling. Det skriver Ingela Hemming, Jan Edling och Jenni Nordborg, som har undersökt 2 200 företags FoU-verksamhet.

Stöd småföretag som satsar på forskning

Ren nanoteknik bygger ingen svensk tillväxt

Publicerat: 2007-02-01

I Sverige är vi duktiga på akademisk nanoteknisk forskning. Vi har ett antal starka och internationellt erkända forskningsmiljöer och den kommersiella potentialen är stor. Samtidigt är kunskapen svag kring hur nanoteknik kan lyftas in i applikationer och nå nya marknader.

Ren nanoteknik bygger ingen svensk tillväxt

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss