Bildarkiv

Bilder på verksledningsgruppen

Charlotte Brogren
Charlotte Brogren
Generaldirektör

Större version
Fler bilder

Eva Carlson
Birgit Augustsson
Assistent till generaldirektören

Större version

Göran Marklund
Göran Marklund
Direktör och avdelningschef
avdelning verksamhetsutveckling och analys, ställföreträdande
generaldirektör externa frågor

Större version

Leif Callenholm
Leif Callenholm
Förvaltningsdirektör och avdelningschef förvaltningsavdelningen,
ställföreträdande generaldirektör
interna frågor

Större version

Joakim Appelquist
Joakim Appelquist
Direktör och avdelningschef
internationella avdelningen

Större version


Jenni Nordborg
Direktör och avdelningschef
avdelning hälsa

Större version

Anne Lidgard
Joakim Tiséus
Direktör och avdelningschef
avdelning samhällsutveckling-
transport, miljö och regioner

Större version

Cecilia Sjöberg
Cecilia Sjöberg
Tf avdelningschef avdelning
tjänster och IKT
  

Större version

Lars Wärngård
Peter Lindelöf
Tf avdelningschef avdelning
industriell utveckling
och innovationsledning

Större version


Karin Sevedag Tell
Direktör och avdelningschef
kommunikationsavdelningen 

Större version 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss